------------------------------LOGO3.jpg----------------------------------

Myslím si, že vzdělání by mělo být rozděleno na dvě části – na intelektuální a praktické. Od samého počátku by dítě nemělo chodit do školy jen proto, aby se naučilo číst, psát a počítat, ale také proto, aby se naučilo něco tvořit – nějaké řemeslo či dovednost. Polovina času by měla být věnována jeho intelektuálnímu bádání a druhá polovina tomu, co je v životě nezbytné. To by udržovalo rovnováhu.

Osho, Rozum – Štěstí, jež pramení z nitra


Vítáme Vás na stránkách naší školy

Najdete nás i na FB: ZŠ a MŠ Slapy

O NÁS

 • jsme státní malotřídní škola – pracující s alternativní­mi prvky
 • pod jednou střechou najdete mateřskou školu, 1. stupeň základní školy, školní družinu, širokou nabídku odpoledních aktivit formou kroužků v MŠ i ZŠ,
 • možnost výuky hry na flétnu a kytaru a výdejnu stravy
 • naším zřizovatelem je obec Slapy u Tábora
 • cílem učitelů a učitelek je smysluplné a obohacující vyučování, proto na sobě stále pracují, dále se vzdělávají a učí se také od svých žáků
 • důležitou částí práce dětí na vlastních dovednostech je sebehodnocení
 • preferujeme individuální a partnerský přístup
 • spolupráce s rodinou je důležitým prvkem v rozvoji dítěte a jeho nasměrování

v mateřské škole:

 • obě třídy jsou věkově smíšené
 • pracujeme podle pedagogiky Marie Montessori
 • jeden den v týdnu tráví děti v přírodě – lesní den
 • nabízíme kroužky angličtiny, keramiky a náboženství
 • každoročně absolvujeme 10 lekcí plavání
 • elipsa ve třídě sloužící k nácviku koncentrace pozornosti, představuje také bezpečné místo pro vyjádření dítěte a respektování druhých
 • pořádáme také oslavu narozenin, kdy si dítě uvědomuje také sebe jako důležitou součást kolektivu
 • časté setkávání při společných akcích umožňují sdílení hodnot a názorů na výchovu a vzdělávání a věříme, že komunikace přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění, které je také důležitým prvkem pro vývoji dítěte
 • zaměřujeme na sebeobsluhu, vyjádření svých potřeb, respektování prostoru druhého
 • dovednosti, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj, procvičuje na aktivitách k tomu určených, které se v jeho dosahu nacházejí všude ve školce, dítě volí pomůcku podle výzvy, kterou v sobě cítí
 • učitel je průvodcem a pomocníkem
 • dítě se učí nacházet své místo ve skupině

v základní škole:

 • děti jsou hodnoceny ve všech ročnících slovně (1. – 5.)
 • průběžné hodnocení mají možnost rodiče sledovat v žákovské knížce
 • do výuky zařazujeme projektové cykly
 • velkou váhu přikládáme komunikaci s rodiči, usilujeme o to, aby byla věcná, smysluplná a aby vedla k cíli, jímž je kvalitní vzdělání dítěte
 • naším cílem je kromě vzdělávání také schopnost naučit se pravidlům vzájemného soužití, s dětmi trávíme jedno odpoledne v lese nebo na exkurzí a výletech (lesní den se školní družinou)
 • každoročně pořádáme týdenní pobyt s plaveckým výcvikem v Srní

- nadstandardní školní a mimoškolní aktivity:

angličtina pro I. a II. třídu

široká nabídka kroužků viz. ŠD

školní slavnosti, týdenní pobytový plavecký výcvik, výuka hry na flétnu a kytaru v budově školy

pravidelné výpravy do přírody – lesní dny

žáci, učitelé a rodiče mají k dispozici knihovnu

konzultace s výchovným poradcem

zdravá strava ve školní jídelně


historie školy

historie_skoly­.pdf


Školská rada

Zástupci rodičů: Bc. Hana Linhartová, Kateřina Proutkovská Dis.

Zástupci zřizovatele: Ing. J. Vacek, Olga Vostoupalová

Zástupci pedagogů: Bc. Tomáš Prštický, M. Multušová, Dis.


Dobrý den,

chtěla bych vyjádřit ještě jednou své poděkování za velmi milou akci jak pro mé srdce, tak věřím, že i pro vás. Máte lidsky krásnou školu!

Hana Koukalova

Najdete se na webech:

jarmark Slapy

velikonoční jarmark

Fotky jsou z dílny Michala Kramáře. S mou poklonou za zachycení atmosféry.

fotky